نوشته‌های آقای لامپ

۲۱ مرداد ۱۳۹۰

پشت نقاب خنده


خنده‌ای که زورکی نیست بعضی وقتا قه قهه میشه،
      بعضی وقتا مثل اشک از چشمت بیرون میاد،
                       بعضی وقتا منفجرت میکنه . . .
یکی می‌گفت خنده درد رو از توی رگ‌ها میکنه و میکشه بیرون، بهش گفتم پس برای همین بعضی خنده‌ها سوز داره!؟