نوشته‌های آقای لامپ

۱۱ فروردین ۱۳۹۱

نظاره گر


هوا که خوب می‌شود دلش نان و پنیر می‌طلبد . . .
هوا که بد باشد نان و پنیر برایش ببر و دلش را هوایی کن، من این بالا آویزانم و تو را نظاره میکنم
« که به راستی لامپ‌ها سخت نظاره گرند »