نوشته‌های آقای لامپ

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

زندان حرف‌های بلعیده شده


روزی چند وعده حرف‌هایم را می‎خورم، اما سیر نمی‎شوم . . . !