نوشته‌های آقای لامپ

۱۵ فروردین ۱۳۹۲

هر کس حدی دارد، حتی خود ما


خودت را آنقدر باد نکن که بترکی!
هر چند بادکنک خیلی خیلی بزرگی باشی . . .