نوشته‌های آقای لامپ

۱۸ اسفند ۱۳۹۲

دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ - حسین پناهی

دکلمه‌ای که بارها گوش میکنم و . . .
روحش شاد . . .
----------------------------
دیوونه کیه؟
عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟
***
تازه داشتم می‌فهمیدم که فهم من چقدر کمه
اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه
گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه
انجیر می‌خواد دنیا بیاد، آهن و فسفرش کمه
***
چشمای من آهن انجیر شدن
حلقه‌ای از حلقه‌ی زنجیر شدن
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
                            حسین پناهی

*گوش کنید: