نوشته‌های آقای لامپ

۱۰ مرداد ۱۳۹۳

دنیا خیلی وقت است تمام شدهدنیا خیلی وقت است تمام شده
                      شما بی‌خبرید!

دنیا آن روز که او رفت تمام شد
ما فقط داریم وقت تلف میکنیم . . . !