نوشته‌های آقای لامپ

۰۹ آذر ۱۳۹۳

تو رفتی و من


تو رفتی و من
     هنوز رو به رفتنت ایستاده‌ام

              به امید برگشتت . . .